ПРОГРАМАТА

ОТ 06.04.2020 ДО 13.04.2020
06 АПРИЛ 2020
07.00 „Добро утро, българи“
09.00 Новини
09.10 „Страстите Христови“ 
10.00 Новини
10.10 Телепазар
10.25 „Неделник с Волен Сидеров“ (п)
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 „Новините в 12“ 
12.25 „Неделник с Волен Сидеров“, продължение (п)
13.00 Новини
13.25 „На ножъ“ – документална поредица
13.45 Телепазар
14.00 Новини
14.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“
15.00 Новини
15.10 „Неделя – ден Господен“, първа част
16.00 Новини 
16.10 „Капиталът“ (п)
16.45 Телепазар
17.00 Новини
17.10 Телепазарен прозорец
17.25 Избрано от „Неделник“ 
18.00 „Държавата днес“ – информационна емисия
18.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров 
18.30 „Неизбежния Караколев“ – публицистично предаване 
19.00 Новини 
19.25 Събеседниците на „Добро утро, българи“
20.00 Новини 
20.10 Избрано от „Неделник“
21.00 „Държавата днес“ (п)
21.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п) 
21.30 „Неизбежния Караколев“ (п)
22.00 Новини 
22.25 „Назад в миналото“ - документален филм
23.00 Новини
23.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
23.30 „В окото на бурята“ (п)
01.00 „Неделя – ден Господен“ (п)
03.00 Новини
03.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
03.30 „Неизбежния Караколев“ (п)
04.00 Новини
04.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“
05.00 Новини
05.10 „Капиталът“ (п)
05.25 „Евроабсурдите“ (п)
06.00 Новини
06.15 „Страстите Христови“ – коментар на Волен Сидеров
07 АПРИЛ 2020
07.00 „Добро утро, българи“ 
09.00 Новини
09.10 „Неизбежния Караколев“ (п)
09.45 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
10.00 Новини
10.10 Телепазар
10.25 „Капиталът“ (п)
11.00 Новини
11.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 „Новините в 12“
12.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
12.30 „Неизбежния Караколев“ (п)
13.00 Новини
13.25 „На ножъ“ – документална поредица
13.45 Телепазар
14.00 Новини
14.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“
15.00 Новини
15.10 „Неделя – ден Господен“, втора част
16.00 Новини 
16.10 „Капиталът“ (п) 
16.45 Телепазар
17.00 Новини
17.10 Телепазарен прозорец
17.25 Избрано от „Неделник“ 
18.00 „Държавата днес“ – информационна емисия
18.15 „Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров
18.30 „Неизбежния Караколев“ – публицистично предаване
19.00 Новини
19.25 Събеседниците на „Добро утро, българи“
20.00 Новини
20.10 Избрано от „Неделник“
21.00 „Държавата днес“ (п)
21.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
21.30 „Неизбежния Караколев“ (п) 
22.00 Новини 
22.15 „Страстите Христови“ – коментар на Волен Сидеров
23.00 Новини
23.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
23.25 „Разказ за една истинска българка“ – документален филм
23.35 „Спомен за Илия Минев“
00.00 Новини
00.25 Събеседниците на „Добро утро, българи“
01.00 „С песните на...“
01.25 „Цивилизацията“ – документален филм
02.00 Интервютата на „Неделник“
03.00 Новини
03.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
03.30 „Неизбежния Караколев“ (п)
04.00 Новини
04.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“
05.00 Новини
05.10 „Неделя – ден Господен“ – първа част (п) 
06.00 Новини
06.25 „Неизбежния Караколев“ (п)
08 АПРИЛ 2020
07.00 „Добро утро, българи“
09.00 Новини
09.10 „Неизбежния Караколев“ (п)
09.45 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
10.00 Новини
10.10 Телепазар
10.25 „Извънредно включване“ – публицистично предаване
11.00 Новини
11.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 „Новините в 12“
12.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п) 
12.30 „Неизбежния Караколев“ (п)
13.00 Новини
13.25 „На ножъ“ – документална поредица
13.45 Телепазар
14.00 Новини
14.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“
15.00 Новини
15.10 „Извънредно включване“ (п)
15.35 „С песните на...“
16.00 „Страстите Христови“ с Волен Сидеров
16.45 Телепазар 
17.00 Новини
17.10 Телепазарен прозорец
17.25 Избрано от „Неделник“ 
18.00 „Държавата днес“ – информационна емисия
18.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров
18.30 „Неизбежния Караколев“ – публицистично предаване
19.00 Новини
19.25 Събеседниците на „Добро утро, българи“
20.00 Новини 
20.10 Избрано от „Неделник“
21.00 „Държавата днес“ (п)
21.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
21.30 „Неизбежния Караколев“ (п)
22.00 Новини
22.25 „Капиталът“ (п)
23.00 Новини
23.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
23.30 „България – древна и свята“ – документален филм
00.00 Новини
00.25 Събеседниците на „Добро утро, българи“
01.00 „В окото на бурята“ (п)
02.35 „Капиталът“ (п)
03.00 Новини
03.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
03.30 „Неизбежния Караколев“ (п)
04.00 Новини
04.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“
05.00 Новини
05.10 „Неделя – ден Господен“ – втора част (п)
06.00 Новини
06.25 „Неизбежния Караколев“ (п)
09 АПРИЛ 2020
07.00 „Добро утро, българи“ 
09.00 Новини
09.10 „Неизбежния Караколев“ (п)
09.45 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
10.00 Новини
10.10 Телепазар
10.25 Интервютата на „Неделник“
11.00 Новини
11.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 „Новините в 12“
12.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
12.30 „Неизбежния Караколев“ (п)
13.00 Новини
13.35 „На ножъ“ – документална поредица
13.45 Телепазар
14.00 Новини
14.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“
15.00 Новини
15.10 „В окото на бурята“ (п) 
16.00 Новини
16.10 „В окото на бурята“ (продължение)
16.45 Телепазар
17.00 Новини
17.10 Телепазарен прозорец
17.25 Избрано от „Неделник“ 
18.00 „Държавата днес“ – информационна емисия
18.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров 
18.30 „Неизбежния Караколев“ – публицистично предаване
19.00 Новини
19.15 „Страстите Христови“ – коментар на Волен Сидеров
20.00 Новини 
20.10 Избрано от „Неделник“
21.00 „Държавата днес“ (п)
21.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
21.30 „Неизбежния Караколев“ (п)
22.00 Новини 
22.10 „Неразделни“ – сериен филм, епизод 1
23.00 Новини
23.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
23.30 „Капиталът“ (п)
00.00 Новини
00.15 „Страстите Христови“ – коментар на Волен Сидеров
01.00 „С песните на...“
01.15 „Неделя – ден Господен“ (п)
03.00 Новини
03.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
03.30 „Неизбежния Караколев“ (п)
04.00 Новини
04.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“
05.00 Новини
05.15 „Страстите Христови“ – коментар на Волен Сидеров
06.00 Новини
06.25 „Неизбежния Караколев“ (п)
10 АПРИЛ 2020
07.00 „Добро утро, българи“ 
09.00 Новини
09.10 „Неизбежния Караколев“ (п)
09.45 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
10.00 Новини
10.10 Телепазар 
10.25 „Извънредно включване“ – публицистично предаване
11.00 Новини
11.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 „Новините в 12“
12.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
12.30 „Неизбежния Караколев“ (п)
13.00 Новини
13.35 „На ножъ“ – документална поредица
13.45 Телепазар
14.00 Новини
14.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“ 
15.00 Новини
15.10 „Извънредно включване“ (п)
15.35 Интервю
16.00 Новини
16.10 Актуално
16.45 Телепазар
17.00 Новини
17.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“
17.45 Телепазарен прозорец
18.00 „Държавата днес“ – информационна емисия
18.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров 
18.30 „Неизбежния Караколев“ – публицистично предаване
19.00 Новини
19.25 „Капиталът“ с Боян Аспарухов
20.00 Новини 
20.10 Избрано от „Неделник“
21.00 „Държавата днес“ (п)
21.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
21.30 „Неизбежния Караколев“ (п)
22.00 Новини 
22.10 „Неразделни“ – сериен филм, епизод 2
23.00 Новини
23.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
23.30 Интервю
00.00 Новини
00.25 Събеседниците на „Добро утро, българи“
01.00 „С песните на...“ 
01.35 „В окото на бурята“ (п)
03.00 Новини
03.15 Коментар „Свобода“ с Волен Сидеров (п)
03.30 „Неизбежния Караколев“ (п)
04.00 Новини
04.10 Събеседниците на „Добро утро, българи“
05.00 Новини
05.10 „С песните на...“
06.00 Новини
06.10 Коментар „Свобода“  Волен Сидеров (п) 
06.35 Избрано от „Неделник“
07.00 Новини
07.15 „Страстите Христови“ – коментар на Волен Сидеров
11 АПРИЛ 2020
12 АПРИЛ 2020
КАТЕГОРИИ
ОЩЕ КАТЕГОРИИ
 
Вестник Атака
Защо именно Италия: Тайната на „странните смъртни случаи“ е разкрита Защо именно Италия: Тайната на „странните смъртни случаи“ е разкрита »
Стана ясно защо коронавирусът толкова силно удари именно Италия и до какво доведе това, и то навсякъде.
Коронавирусът разруши ЛГБТ идеологията Коронавирусът разруши ЛГБТ идеологията »
Наталия Холмогорова Епидемията на COVID-19 е уникално събитие в историята на човечеството: ако не по своята обективна
Защо американската медицина вдигна бяло знаме пред коронавируса Защо американската медицина вдигна бяло знаме пред коронавируса »
Геворг Мирзаян Минимум двеста хиляди починали трябва да очакват САЩ от коронавирусната пандемия. И това го заявява
„Коронакризата“ подкопа трите стълба на световната мощ на САЩ „Коронакризата“ подкопа трите стълба на световната мощ на САЩ »
Кризата с коронавируса, свирепстващ в цял свят, вече започна да променя и формира нова международна система. Както
Грета Тунберг, доволна ли си? Грета Тунберг, доволна ли си? »
Игор Малцев Докато всички говорят за вируса, аз ще кажа за шведското момиче – не се сдържа
Страшните мартенски годишнини Страшните мартенски годишнини »
Елена Громова През последния месец животът на хората в Русия и в други страни се промени толкова,
Полша повтори грешката, която я уби преди 82 години Полша повтори грешката, която я уби преди 82 години »
Сергей Латишев Да не пусне руските самолети през въздушното си пространство, за да спасяват от страшна смърт
САЩ губят „вирусната надпревара“ и световното лидерство САЩ губят „вирусната надпревара“ и световното лидерство »
Иван Данилов В криза се проявяват ключови, дълбоко заложени и неизменни качества на хората, обществата и дори
Като че ли още е Евро, но вече не е съюз Като че ли още е Евро, но вече не е съюз »
Владимир Добринин Евросъюзът се разпадна. Без гръмки официални заявления и определяне на дати за раздялата на 27-те
Ръководителят на Курчатовския институт в Русия: COVID-19 е конструиран като биологично оръжие Ръководителят на Курчатовския институт в Русия: COVID-19 е конструиран като биологично оръжие »
Михаил Ковалчук, ръководител на института „Курчатов“ и един от приближените на руския президент, стана първата фигура с