Партия АТАКА дава път на младите за предстоящите евроизбори.


Партията на Волен Сидеров и АЛФА ТВ започват нов телевизионен формат – състезание за кандидати за евродепутати.

Кандидатите за евродепутати трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо тук във формата по-долу или на адрес: София, площад „Славейков” 4 А, ет. 2

Вижте участниците в състезанието за евродепутати “Политическа академия” и всички епизоди на предаването тук

ВАШИТЕ ТРИ ИМЕНА*
E-MAIL*
ТЕЛЕФОН (не е задължителен)
AВТОБИОГРАФИЯ (CV)*
МОТИВАЦИОННО ПИСМО*
ОЩЕ НЕЩО ЗА ВАС
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ЕВРОДЕПУТАТИ

1. Организатор на състезанието


Състезание за евродепутати, за кратко по-долу наричано Състезанието, се организира от ПП АТАКА, за кратко по–долу наречана Организатор на Състезанието. Организаторът е Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните („ОРЗД“). Организаторът определя целите и средствата за обработване на личните данни. Организаторът обработва лични данни на участниците във връзка с участието им в състезанието и участията им в телевизионните предавания на ТВ АЛФА, съобразно разпоредбите относно обработване на личните данни на настоящите Официални правила.

Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Състезанието и участниците в него са длъжни да ги спазват. Официалните правила са публично оповестени към датата на започване на Състезанието и са свободно достъпни за целия период на Състезанието на официалния сайт www.ataka.bg/izbori, както и в социалните мрежи www.facebook.com/politicheska.akademia и www.instagram.com/politicheska.akademia. Неразделна част от Официалните правила са Политика за използване на бисквитки и Политика за поверителност.

Организаторът на Състезанието си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата www.ataka.bg/izbori и в социалните мрежи www.facebook.com/politicheska.akademia и www.instagram.com/politicheska.akademia.

2. Право на участие в Състезанието


 • 2.1.

  В Състезанието могат да участват всички дееспособни български граждани, с постоянен адрес в Република България, които:

  • са навършили 21 години;
  • не са били осъждани;
  • не са поставени под запрещение;
  • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
  • не са лишени от право да бъдат избирани;
  • живели са най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз;
  • срещу които не се води досъдебно производство към момента на участие в Състезанието;
  • не са в ръководството на политическа партия;
  • не сa се кандидатирали за предстоящите избори за Европейски парламент в друга държава-членка на Европейския съюз;
  • не са военнослужещи от въоръжените сили, не са служители в дипломатическата служба, не са служители от Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Разузнаване", Националната служба за охрана и Държавната агенция "Технически операции", не са държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност", не са съдии, прокурори и следователи;
  • нямат законова забрана за членство в политическа партия.
  • няма да се явяват като независими кандидати или като кандидати от листата на друга партия;

  или, които са граждани на държава – членка на Европейския съюз и:

  • са навършили 21 години
  • не са били осъждани;
  • не са поставени под запрещение;
  • не изтърпяват наказание лишаване от свобода;
  • не са лишени от право да бъдат избирани, в държавата членка, на която са граждани, с акт, подлежал на съдебен контрол;
  • имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България и са живели са най-малко през последните 6 месеца в Република България или в друга държава-членка на Европейския съюз;
  • срещу които не се води досъдебно производство към момента на участие в Състезанието;
  • не са в ръководството на политическа партия;
  • не са се кандидатирали за предстоящите избори за Европейски парламент в друга държава-членка на Европейския съюз;
  • няма да се явяват като независими кандидати или като кандидати от листата на друга партия;
  • не са военнослужещи от въоръжените сили, не са служители в дипломатическата служба, не са служители от Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Разузнаване", Националната служба за охрана и Държавната агенция "Технически операции", не са държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност", не са съдии, прокурори и следователи;
  • нямат законова забрана за членство в политическа партия.
 • 2.2.

  С натискане на бутон “съгласен съм” и с подаване на автобиография и мотивационно писмо на адрес www.ataka.bg/izbori, всеки участник декларира, че отговаря на изискванията на Състезанието, описани в т.2.1. и останалите разпоредби на настоящите Общи условия
 • 2.3.

  Автобиографията и мотивационното писмо могат да бъдат подадени и да бъде заявено лично желание за участие в състезанието и на място в редакцията на ТВ АЛФА на адрес: гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет.2.

3. Територия на провеждане на Състезанието


Състезанието се организира и провежда на територията на Република България.

4. Описание и механизъм на Състезанието


Победителите в Състезанието ще бъдат подредени по ред, определен от зрителите, който ред ще представлява предизборната листа на Партия АТАКА за Евроизбори 2019г., които ще се проведат на 26.05.2019г.

 • 4.1.

  За участие в Състезанието е необходимо участниците да изпратят своя автобиография и мотивационно писмо на следния адрес: www.ataka.bg/izbori, с което се счита, че са приели настоящите правила, Политика за използване на бисквитки и Политика за защита на личните данни, или лично да подадат автобиографията и мотивационното си писмо на адрес: гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет.2, като подпишат на хартиен нносител настоящияте правила.

  Всеки ден в периода 01.04.2019г.-19.04.2019г. селектирани кандидати от участвалите, ще гостуват в предаването “Политическа академия” по ТВ АЛФА. Зрителите на ТВ АЛФА ще гласуват за този от тях, който желаят да бъде поместен в листата на ПП АТАКА за Евроизбори 2019г. Гласуването ще се извършва с изпращане на съобщение на номер, определен за всеки от участниците в съответното предаване и ще се извършва от 18:30ч. на деня на участието до 14:00 ч. на следващия ден.

  Зрителите имат право да пускат до 3 смс-а за даден участник от един и същ мобилен номер. В случай, че се констатира по-голям брой получени съобщения, то ще се отчетат само 3.

  Съобщенията, които зрителите ще пускат няма да бъдат на цена, различна от останалите съобщения, които всеки потребител изпраща, съобразно тарифния си план към своя мобилен оператор. В началото на всяко предаване ще се обявяват резултатите от гласуването за участниците от предходния ден, като кандидатите ще се класират в зависимост от броя смс-и, които всеки е получил.

  След приключване на гласуването за участвалите на 19.04.2019г., а именно след 14:00ч. на 20.04.2019г. ще започне гласуване за подредба на вече излъчените 15 кандидата, която подредба ще представлява листата на ПП АТКА за Евроизбори 2019г.

  В случай, че за двама или повече кандидата са получени еднакъв брой кратки съобщения (смс-си), Организаторът ще проведе допълнително гласуване.

  На 22.04.2019г. на база всички получени смс-и от 20.04.2019г. и 21.04.2019г. ще се определи окончателната подредба на листата на ПП АТАКА, с която тя ще се яви на Евроизборите на 26.05.2019г., която листа ще бъде изцяло съставена от участници в Състезанието, които са получили съответния брой смс-и.

  С подаване на автобиография и мотивационно писмо, всеки участник се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Администратора за целите на настоящото Състезание, включително дава съгласието си да бъде излъчван неговият образ, ведно с имената му по ТВ Алфа и където другаде е необходимо за целите на предизборната кампания на ПП АТАКА за евроизборите, които ще се проведат на 26.05.2019г.
 • 4.2.

  Организаторът не носи отговорност за технически неизправности, доколкото те се дължат на обстоятелства извън неговия контрол. При възникване на технически проблеми, обявяването на резултатите ще се извършва след окончателното им отстраняване.

  Организаторът не носи отговорност за неточно предоставени данни на участника, при невъзможност за регистрация и участие в Състезанието, включително и при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол , като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

  Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила, както и да дисквалифицира участник, в случай че той не отговаря на нормативните изисквания и/или действията му противоречат на морала и добрите нрави.

5. Срокове и продължителност на Състезанието


 • 5.1.

  Състезанието стартира на 01.04.2019г. и ще завърши на 21.04.2019г., като етапите й са следните:

  • 1 етап: Заявяване на желание за участие по описания в тези правила ред. Всеки участник ще предостави следните лични данни в предоставената си автобиография, а именно: име, фамилия, телефон, имейл и една снимка.
  • 2 етап: Ежедневен преглед на получените автобиографии и определяне на участниците, преминали първия етап, които ще бъдат поканени за гости в предаването “Политическа академия” по ТВ АЛФА , за да защитят позициите си и за които зрителите ще гласуват със смс на посочени в предаването номера по реда, определен в т. 4.1 от тези правила.
  • 3 етап: Всеки ден ще се извършва класиране на участвалите през предходния ден, което ще бъде определяно единствено от зрителите на ТВ АЛФА по реда, определен в т.4.1. от тези правила.
  • 4 етап: Гласуване за подредбата на 15-те спечелили през отделните дни и определяне на реда им за листата на ПП АТАКА. Обявяване на окончателната подредба на листата, с която ПП АТАКА ще вземе участие в изборите за депутати за Европейския парламент на 26.05.2019г.

6. Задължения на победителите


Победителите имат право и задължение да участват активно в предизборната кампания (26.04.2019г. – 24.05.2019г.), като кандидати на ПП АТАКА на изборите, които ще се проведат на 26.05.2019г. за избор на депутати за Европейския парламент.

Организаторът си запазва правото да прави промени по листата, в случай че се окаже, че участникът е дал невярна информация или е подвел Организатора по отношение някое обстоятелство от значение за Състезанието.

7. Отсъствие на алтернативи на наградата


Настоящото Състезание не предвижда награда, под каквато и да е форма и цели единствено определяне на предизборната листа на Политическа Партия АТАКА, за избори за депутати в Европейския парламент, които ще се проведат на 26.05.2019г., според волята на зрителите на ТВ АЛФА, изразена чрез гласуване в Състезанието. Замяна не е възможна и всеки участник, който не желае да бъде кандидатиран за евродепутат от листата на ПП АТАКА за Евроизборите, следва да заяви това и да оттегли участието си в Състезанието в срок до 21.04.2019г.

8. Прекратяване на Състезанието


Организаторът има неотменимо право да прекрати Състезанието по всяко време, обявявайки това на интернет страниците: www.ataka.bg/izbori и в социалните мрежи www.facebook.com/politicheska.akademia и www.instagram.com/politicheska.akademia. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

9. Съдебни спорове


Всеки спор между Организатора на Състезанието и участници в него, се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от Софийски градски съд.

10. Публичност


С участието в това Състезание участниците се съгласяват, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да комуникират с тях, посредством телефонни разговори по време на Състезанието и във връзка с него, да взимат интервюта, да публикуват снимки, видеоматериали и други, както и за период от шест месеца след края на Състезанието.

Личните данни, предоставени по време на Състезанието, ще служат за установяване на контакт с участника в случай, че бъде селектиран за участие в предаването. Личните данни на участника ще бъдат публични за целия период на Състезанието, в случай, че участникът бъде селектиран на етап 1 от него и бъде поканен като гост в ТВ АЛФА, както и след поставянето му в предизборната листа на ПП АТАКА. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на участието си.

Това Състезание по никакъв начин не е спонсорирано, одобрено, администрирано или свързано с лица различни от Организатора и има за цел единствено прозрачност, публичност и достъпност на избирателите до предизборната листа на ПП АТАКА включително по отношение на нейното определяне.

11. Обработване на лични данни.


 • 11.1.

  С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни, Организаторът информира участниците в Състезанието относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора във връзка с провеждането на Състезанието и предоставяне на възможността за участие на живо по ТВ АЛФА, както и за участие в предизборната листа на ПП АТАКА.

  За целите на участието в Състезанието, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия, имейл, телефон за връзка, автобиография и лична снимка. На спечелилите място в листата ще бъдат събирани още данни от личната карта, адрес на пребиваване и други, необходими, съобразно приложимото законодателство.

  Основание за обработката на предоставените лични данните е участие в Състезанието с очакване на насрещно предоставяне на възможност за участие в предизборната листа на ПП АТАКА за Евроизбори 2019г. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Състезанието.
 • 11.2.

  Част от личните данни на Участниците ще бъдат публично видими при, по повод и във връзка с участието им е предаването “Политическа академия” по ТВ АЛФА и евентуалното му последващо участие в предизборната листа на ПП АТАКА. Описаните по-горе лични данни на Участниците, събрани за целите на Състезанието, могат бъдат обработени от:

  • Организатора на Състезанието;
  • Регулаторни органи – при поискване от тяхна страна.

  С изключение на горепосоченото, личните данни, събрани за целите на Състезанието, няма да бъдат разкривани или предоставяни на трети лица.
 • 11.3.

  Организаторът и обработващите данни съхраняват личните данни за Участника в електронна форма, а данните на избраните за участие на 2 и следващите етапи ще се обработват и съхраняват и на хартиен носител. Организаторът и обработващите данни съхраняват и обработват личните данни на Участника в защитена среда. Обработването на лични данни може да включва събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, използване, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • 11.4.

  Организаторът и обработващите данни разполагат и поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на всеки Участник. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.
 • 11.5.

  Организаторът и обработващите данни съхраняват личните данни за идентификация на всички Участници за срок до 6 (шест) месеца след приключване на Състезанието.

12. Права на участниците във връзка със защитата на личните им данни.


 • 12.1.

  Съгласно приложимото законодателство, всеки Участник има следните права във връзка със защитата на своите лични данни:

  • 1. да отправи запитване до Организатора дали негови лични данни се обработват и да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп), съгласно чл. 15 от ОРЗД;
  • 2. да поиска корекция на неточност в Личните му данни или допълване на непълни негови Лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране) съгласно чл. 16 от ОРЗД;
  • 3. да поиска от Организатора да изтрие свързани с него Лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване, право „да бъдеш забравен“) съгласно чл. 17 от ОРЗД;
  • 4. да поиска от Организатора да ограничи обработката на Личните му данни (т.е. Личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Организатора, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на Личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато Организаторът не се нуждае повече от тях за целите на Състезанието, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването) съгласно чл. 18 от ОРЗД;
  • 5. да поиска от Организатора Личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните), съгласно чл. 20 от ОРЗД;
  • 6. право на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД. Участникът има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него; и
  • 7. право на жалба до Комисията за защита на личните данни в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на Личните му данни, съгласно чл. 77 от ОРЗД.

  Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Организатора или до обработващите данни чрез писмено заявление до e-mail izbori@ataka.bg или до адреса на Организатора, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване.
 • 12.2.

  Всеки Участник може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в Състезанието във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си като се свърже с Организатора на еmail izbori@ataka.bg. В този случай участникът губи право на участие в Състезанието.

  При анулиране на регистрацията Организаторът незабавно - в първия работен ден след получаване на искането, унищожават събраните лични данни на съответния Участник.

13. Официални правила, Политика за използване на бисквитки и Политика за защита на личните данни


Официалните правила, Политика за използване на бисквитки и Политика за защита на личните данни, които са неразделна част от ОП ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.ataka.bg/izbori за периода на валидност на Състезанието. Участвайки в това Състезание, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила, Политика за използване на бисквитки и Политика за защита на личните данни и да ги спазват.
Прочетох, разбрах и приемам официални правила на състезание за евродепутати описани по-горе.
Всички полета отбелязани със * са задължителни